Snakes in NZ

Screen Shot 2018-06-18 at 5.02.46 pm

Screen Shot 2018-06-17 at 10.29.14 am
Tranny SNake
Screen Shot 2018-06-18 at 4.57.52 pm
‘Health’ Minister – Jonathan Coleman

Screen Shot 2018-06-18 at 4.58.14 pmScreen Shot 2018-06-18 at 4.58.29 pmScreen Shot 2018-06-18 at 4.59.00 pmScreen Shot 2018-06-18 at 4.59.21 pmScreen Shot 2018-06-18 at 4.59.29 pmScreen Shot 2018-06-18 at 5.00.00 pmScreen Shot 2018-06-18 at 5.00.07 pmScreen Shot 2018-06-18 at 5.00.46 pmScreen Shot 2018-06-18 at 5.00.56 pmScreen Shot 2018-06-18 at 5.01.34 pmScreen Shot 2018-06-18 at 5.02.39 pmScreen Shot 2018-06-18 at 5.04.48 pmScreen Shot 2018-06-18 at 5.05.59 pmScreen Shot 2018-06-18 at 5.07.29 pmScreen Shot 2018-06-18 at 5.07.52 pmScreen Shot 2018-06-18 at 5.08.45 pmScreen Shot 2018-06-18 at 5.11.29 pmScreen Shot 2018-06-18 at 5.11.59 pmScreen Shot 2018-06-18 at 11.25.05 amScreen Shot 2018-06-18 at 11.25.54 amScreen Shot 2018-06-18 at 11.27.54 amScreen Shot 2018-06-18 at 11.28.22 amScreen Shot 2018-06-18 at 11.28.55 amScreen Shot 2018-06-18 at 11.29.10 amScreen Shot 2018-06-18 at 11.29.26 amScreen Shot 2018-06-18 at 11.30.46 amScreen Shot 2018-06-18 at 11.30.57 amScreen Shot 2018-06-18 at 11.31.43 amScreen Shot 2018-06-18 at 11.32.47 am

Screen Shot 2018-06-17 at 10.28.51 am
Snake
Screen Shot 2018-06-17 at 10.29.31 am
Peter Theil snake

Screen Shot 2018-06-17 at 12.13.14 pmScreen Shot 2018-06-17 at 12.13.09 pmScreen Shot 2018-06-17 at 12.18.12 pmScreen Shot 2018-06-17 at 12.18.55 pmScreen Shot 2018-06-17 at 12.18.34 pmScreen Shot 2018-06-17 at 12.18.23 pmScreen Shot 2018-06-15 at 1.10.35 pm

Screen Shot 2018-06-13 at 6.54.48 pm
$nake eyes
Screen Shot 2018-06-13 at 6.54.42 pm
$nake eyes
Screen Shot 2018-06-13 at 11.14.17 am
Bic Runga

Screen Shot 2018-06-12 at 6.27.16 pmScreen Shot 2018-06-12 at 6.27.02 pmScreen Shot 2018-06-12 at 6.08.12 pmScreen Shot 2018-06-11 at 7.11.53 pmScreen Shot 2018-06-11 at 7.12.04 pmScreen Shot 2018-06-11 at 7.12.26 pmScreen Shot 2018-06-11 at 7.11.42 pmScreen Shot 2018-06-07 at 10.01.59 am

Screen Shot 2018-06-06 at 1.23.40 pm
Vinny Eastwood – Boobs
Screen Shot 2018-06-06 at 1.22.53 pm
Vinny Eastwood Transgender snake wearing a bra

Screen Shot 2018-05-29 at 8.16.37 pm

Advertisements

Snakes in NZ

Screen Shot 2018-06-17 at 5.50.17 pm
Nick Smith shapeshifter

Screen Shot 2018-06-17 at 5.52.11 pm

Screen Shot 2018-06-13 at 6.39.30 pm
Hosking Trangender – 666
Screen Shot 2018-06-17 at 5.52.02 pm
Hilary Barry Shapeshifting neck
Screen Shot 2018-06-17 at 5.47.58 pm
Nick Smith Snake
Screen Shot 2018-06-17 at 5.51.52 pm
Shapeshifting Neck

Screen Shot 2018-06-17 at 5.47.18 pm

Screen Shot 2018-06-13 at 6.54.48 pm
$nake eyes
Screen Shot 2018-06-15 at 1.10.35 pm
Marc Ellis – snake

Screen Shot 2018-06-17 at 5.46.58 pmScreen Shot 2018-06-17 at 5.47.04 pmScreen Shot 2018-06-17 at 5.47.50 pmScreen Shot 2018-06-17 at 5.48.21 pmScreen Shot 2018-06-17 at 5.49.14 pmScreen Shot 2018-06-17 at 5.49.24 pmScreen Shot 2018-06-17 at 5.49.40 pmScreen Shot 2018-06-12 at 9.33.21 amScreen Shot 2018-06-05 at 3.18.55 pm

Screen Shot 2018-05-30 at 11.41.02 am
7 days NZ Shapeshifters
Screen Shot 2018-06-17 at 5.51.14 pm
Neck shapeshifting
Screen Shot 2018-06-17 at 5.51.44 pm
Snake

Screen Shot 2018-06-17 at 5.53.07 pmScreen Shot 2018-06-17 at 5.53.13 pmScreen Shot 2018-06-17 at 5.54.17 pmScreen Shot 2018-06-17 at 5.54.33 pmScreen Shot 2018-06-17 at 5.55.12 pmScreen Shot 2018-06-17 at 5.55.29 pm

Screen Shot 2018-06-17 at 5.56.36 pm
TV3 Snake shapeshifters
Screen Shot 2018-06-17 at 5.57.46 pm
Paul Henry – snake
Screen Shot 2018-06-17 at 10.28.51 am
Snake
Screen Shot 2018-06-17 at 10.29.14 am
Tranny SNake
Screen Shot 2018-06-17 at 10.29.31 am
Peter Theil snake
Screen Shot 2018-06-15 at 1.08.41 pm
SHapeshifting eyes
Screen Shot 2018-06-13 at 6.54.42 pm
$nake eyes
Screen Shot 2018-06-13 at 6.54.06 pm
$nake eyes

Screen Shot 2018-06-13 at 6.44.53 pm

Screen Shot 2018-06-13 at 6.42.51 pm
Fangs

Freemason Transgender snakes

Screen Shot 2018-06-15 at 1.08.41 pm
Snake eyes
Screen Shot 2018-06-15 at 1.06.08 pm
Kirsten Matthew NZ Tranny

Screen Shot 2018-06-15 at 1.05.43 pmScreen Shot 2018-06-15 at 1.07.21 pm

Screen Shot 2018-06-15 at 1.00.56 pm
Garth Mcvicar
Screen Shot 2018-06-15 at 1.01.31 pm
Garth Mcvicar
Screen Shot 2018-06-15 at 1.04.24 pm
NZ TV presenter snake
Screen Shot 2018-06-15 at 1.05.52 pm
Snake
Screen Shot 2018-06-15 at 1.05.58 pm
Tranny snake

Screen Shot 2018-06-15 at 1.08.13 pmScreen Shot 2018-06-15 at 1.10.35 pm

Screen Shot 2018-06-15 at 1.11.38 pm
Snake eyes ritual sodomy
Screen Shot 2018-06-15 at 12.24.15 pm
Mike King Freemason snake
Screen Shot 2018-06-15 at 12.24.58 pm
SNake
Screen Shot 2018-06-15 at 12.37.10 pm
Jack Tame pervert
Screen Shot 2018-06-15 at 12.58.40 pm
Garth McVicar
Screen Shot 2018-06-15 at 12.58.51 pm
Garth Mcvicar
Screen Shot 2018-06-15 at 12.59.38 pm
Garth Mcvicar ritual sodomy